Generalforsamling, Klubmesterskab & CL-Finale

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d. 29/5 kl. 13:30

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag på klubbens hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtægter kan læses nederst på denne side.

Samme dag afholder vi klubmesterskab for både ungdom og senior (afholdes forskudt pga. forsamlingsforbud på 50 personer).

Efter klubmesterskabet er der fællesspisning og kl. 21 ser vi Champions League finalen sammen.

Foreløbig tidsplan:
10:00 Ungdom
13:30 GF
14:30 Senior
19:00 Spisning
21:00 CL finale på storskærm.

Reserver dagen til en rigtig klubdag med fællesskab, kampe, hygge, og spisning.
Der kommer endelig invitation og flere detaljer på den lukkede facebookgruppe.

Klubmesterskab

Team Næstved Sponsor: