Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag d. 27/9 kl. 18:30

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag på klubbens hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet:

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2: Ændring af sidste linje i foreningens vedtægter: §16 –  Foreningens opløsning.

Nuværende: På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal forvaltes, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

* Bestyrelsen foreslår linjen ændret til: På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal forvaltes, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre,  dog skal formuen anvendes til idrætslivet i lokalområdet, Toksværd/Holme-Olstrup eller til gavn for ungdoms bordtennis.

Ændringen har stor betydning for foreningens beskatning af indestående midler, nærmere forklaring følger på generalforsamlingen.

Team Næstved Sponsor: