Klubmesterskaber 2019/2020

Kære Medlem.

Corona-virus satte en brat stopper for sæsonen 2019/2020, så vi fik ikke afholdt klubmesterskab. Dette rådes der bod på nu.

Klubmesterskabet afholdes lørdag den 22. August 2020.
Ungdom starter kl. 10.00, senior ca. kl. 13.30.

Der spilles i flere rækker i både ungdom og senior.
Spillerne bliver opdelt efter alder og rating.

Er der tilslutning til det, vil der også blive spillet en forældre-række.

Der vil være spisning efterfølgende.
I får nærmere besked omkring spisning og betaling senere, når vi kender deltagerantallet.

Du kan tilmelde dig klubmesterskabet via kalenderen, og det er også i kalenderen spilleplaner og opdateret info vil fremgå.
Klik på kalender i menuen og find datoen, eller klik her.