Stævnerækker & Rating

Du kan altid ud fra din egen rating se hvilken række du niveaumæssigt bør tilmelde dig til stævner.
Du kan altid tilmelde rækker over eget niveau, men aldrig under niveau.