Du kan altid ud fra din egen rating se hvilken række du niveaumæssigt bør tilmelde dig til stævner.
Du kan altid tilmelde rækker over eget niveau, men aldrig under niveau.