Opdatering på holdturnering ifm. Covid19

Turneringsudvalget under BTDK udgav for noget tid siden nogle retningslinjer omkring fortsættelsen af holdturneringen i Seniorrækkerne.
De udstukne retningslinjer var meget utydeligt formuleret, og alle klubbernes fortolkning af dem er vidt forskellige.

Med andre ord, lidt metaforisk så nogle appelsiner, andre jordbær og nogle mente bolden er rød og ikke hvid.

Der er i mellemtiden blevet skrevet meget klubberne imellem og på facebook, da nogle klubber bare træk sig fra turneringen, og andre ikke ville spille, og nogle mente at turneringen fortsatte uændret og gerne ville spille.

Der er nu kommet lidt mere klarhed over situationen, som kunne været undgået hvis BTDK havde udtrykt sig tydeligt og fremlagt nogle klare tydelige retningslinjer som alle kunne forholde sig til, det må være en læring BTDK skal tage til sig og arbejde på at udvikle internt.

Retningslinjerne er, og som BTDK burde have formuleret dem:
Det er frit for enhver klub på Sjælland og Jylland at melde afbud til en holdkamp.
Det kan de gøre helt uden konsekvenser i 1 halvdel, altså indtil nytår.
De hold der har trukket sig, er ikke for hele sæsonen, men kun 1 halvdel, ligeledes indtil nytår.
Så indtil nytår er det 100% frivilligt om man vil deltage eller ej, eller kun spille enkelte kampe.
Det skal anses som en træningsturnering, hvor kun rating tæller.

Efter nytår nulstilles alle serierækker, og de hold der har trukket sig kan tilmelde sig igen.
I 2 halvdel, spiller alle 1 kamp mod hinanden om op/rykningspladserne.

Det der er misvisende er målsætningen for Fyn hvor man fortsætter uændret, som intet var hændt, mens målsætningen for andre under samme forbund (BTDK) har en anden målsætning.
Det har skabt stor forvirring og fortolkning af reglerne.

For Bordtennisligaen der betegnes som en professionel sport, er udmeldingen at alt forsætter uændret, men set i lyset af de nye restriktioner for NordJylland, så afventer klubben BTDK’s udmelding omkring kampafvikling, da Næstved Bordtennis skal spille mod B75 fra Hirtshals næste weekend. Kampen afvikles i Hjørring.