Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling:

Tirsdag d. 29/3 kl. 18:45

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag på klubbens hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtægter kan læses nederst på denne side.